Program ranog poticanja senzorne integracije

 Doživljaj sebe i svega onoga što nas okružuje počinje od dana našeg rođenja. Kako bismo bili u mogućnosti učiti, igrati se, družiti odnosno funkcionirati u svakodnevnom životu sve informacije koje primamo putem osjetila moraju biti udružene u procesu koji zovemo senzorna integracija.
Kako bi dijete naučilo hodati bez padanja, voziti bicikl ili samo pravilno sjediti za stolom potreban mu je dobro razvijen vestibularni osjet. Kad kod djeteta primijetimo da mu bavljenje svakodnevnim aktivnostima predstavlja problem, izbjegava ih ili ga čak frustriraju jer ima dojam da je neuspješno, to može ukazivati na poteškoće pri organiziranju i korištenju informacija koje prima putem osjetila.

Kako bi dijete bilo uspješno u izazovima svakodnevnog života potrebno mu je osigurati niz zabavnih igara koje potiču i doprinose razvoju osjetilnih sustava.
Ovo je program za djecu jasličke dobi (od 1 do 3 godine). Provodi se svakodnevno u okviru desetsatnog programa. Organizacija programa je fleksibilna i prilagođava se potrebama djece i roditelja.

Neposredni odgojno-obrazovni rad u skupini provode odgojitelji uz mentorstvo dva člana stručno razvojne službe - defektologa i psihologa koji su na stručnim usavršavanjima educirani za osmišljavanje, provođenje i unapređivanje ovog programa. Odgojitelji provode odgojno-obrazovni program, stručno promišljaju odgojno-obrazovni proces te prate i procjenjuju razvoj djeteta. Prilagođavaju konkretne zadatke njege, odgoja, obrazovanja prema individualnim potrebama i mogućnostima djece. Članovi stručno-razvojne službe sudjeluju u osmišljavanju plana i programa rada s djecom, njegovom provođenju te evaluaciji u suradnji s odgojiteljima. Psiholog i defektolog sudjeluju u procesu prijema djece, vrše procjenu psihofizičkih sposobnosti djeteta na početku i na kraju pedagoške godine. Prema potrebi, za djecu se izrađuju individualizirani odgojno-obrazovni programi.
Pri prijemu se organiziraju radionice za roditelje novoprimljene djece u smislu informiranja o važnosti provođenja ciljanih aktivnosti. Članovi stručno-razvojne službe pružaju savjetodavnu i edukacijsku pomoć, podršku roditeljima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa.

Program odgojno-obrazovnog rada odvija se u unutarnjem i vanjskom prostoru dječjeg vrtića (soba dnevnog boravka, zajedničke prostorije za boravak djece, u polivalentnoj dvorani te na dvorištu vrtića). Prostor u kojem djeca borave tijekom pojedinog dijela dana određen je vremenskim uvjetima, planiranim dnevnim programom rada te djetetovim psihofizičkim mogućnostima i trenutačnim interesima.

Prostor za boravak djece oprema se kupnjom i izrađivanjem sredstava za poticanje senzorne integracije, didaktikom koja zadovoljava sigurnosne i pedagoške standarde te posebnom opremom za poticanje različitih senzornih sustava.

Ispiši stranicu