Financije i javna nabava

      

         POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
         Postupak jednostavne nabave / sistematski pregledi zaposlenika DV Utrina

         
         PRILOZI  UZ PONUDE:
         - Ponudbeni list
         - Tehnička specifikacija
         - Troškovnik
         -  Upute za dostavu ponuda 

Ispiši stranicu