Financije i javna nabava

FINANCIJE

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA


JAVNA NABAVA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Postupak jednostavne nabave / sistematski pregledi zaposlenika DV Utrina

         
         PRILOZI  UZ PONUDE:
         - Ponudbeni list
         - Tehnička specifikacija
         - Troškovnik
         -  Upute za dostavu ponuda 

ODLUKE O ODABIRU

PLAN NABAVE

Ispiši stranicu