Likovno - dramski program

U skladu s koncepcijom razvoja predškolskog odgoja koja omogućava raznovrsnost i pluralizam pedagoških ideja, kao i potrebom za raznolikim sadržajima u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, u Dječjem vrtiću „Utrina“ provodi se posebni cjelodnevni likovno-dramsko program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi.

Odgoj predškolske djece koji je utemeljen na humanističkom pristupu omogućuje unapređivanje kvalitete djetetova života u cjelini kroz izražavanje, ostvarivanje i zadovoljavanje individualnih potreba. Svako dijete ima pravo na cjeloviti razvoj u skladu s njegovim sposobnostima, individualnim potrebama i interesima. Pozitivna iskustva stečena dosadašnjim radom na tom području potaknula su nas na djelovanje i osmišljavanje programa kako bismo svoj djeci omogućili osmišljenije, aktivnije i sustavnije sudjelovanje u odgoju i obrazovanju putem umjetnosti. Program omogućuje razvoj kreativnosti djece neophodnu za razvoj društva i osposobljavanje pojedinca za život i rad koji zahtijevaju posjedovanje kompetencijama kao što su: inovativnost, kreativnost, timski rad, stalno stjecanje novih znanja i prilagođavanje promjenama. Ovim programom potičemo cjelokupan razvoj djeteta, optimalno i integrativno angažirajući njegove sve razvojne mogućnosti i sposobnosti. Smisao umjetnosti je da nas potiče na lijepo i plemenito u doživljavanju i ponašanju. 

Program omogućuje aktivnu ulogu svakog djeteta u doživljavanju, proradi doživljaja i izražavanju. Naglasak nije na podučavanju djeteta nego se, kroz osiguravanje poticajne okoline koja povećava dječju prirodnu radoznalost, djetetu omogućuje spontano učenje otkrivanjem i istraživanjem kroz igru uz uvažavanje individualnosti djeteta.

Likovno izražavanje djeteta započinje spontano, slijedeći unutarnju potrebu i pobudu na način koji je jedinstven. Djeca nose u sebi prirodnu potrebu za imitiranjem (prvenstveno pokreta), a kasnije i sve složenijih oblika ponašanja odraslih kao što su govor, komunikacija s okolinom, izražavanje emocija. Oponašanje se postupno obogaćuje uživljavanjem, zamišljanjem, igranjem uloga pretvara u svakodnevni spontani dramski izraz. Te zajedničke potrebe, svako dijete, kao jedinstveno i različito od drugih, izražava na svoj, osobit način. Ponudom likovno-scenskih sadržaja Dječji vrtić „Utrina“ nastoji doprinijeti lepezi raznovrsnosti aktivnosti, povećanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada te poticanju razvoja slobodnih i odgovornih osoba koje će moći ostvariti svoje potencijale.

Navedeni ciljevi nastoje se ostvariti u skladu s individualnim potrebama djeteta te suvremenim načelima odgoja i obrazovanja koji se njeguju u našoj ustanovi.
Programom rada obogaćenim likovno-dramskim sadržajima obuhvaćena su djeca od treće godine do polaska u školu. Ostvaruje se kao cjelodnevni desetsatni program.
Vrednovanje programa na razini ustanove provodit će voditelji programa – odgojitelji te stručni suradnici vodeći se kriterijima maksimiziranja djetetovih razvojnih potencijala.

Ispiši stranicu