Natječaji

Natječaj za  1 stručnog suradnika-defektolog na određeno (22.03.2023.)

Natječaj za 1 stručnog suradnika-defektolog na određeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obavijest o poništenju natječaja za ravnatelja DV Utrina

Obavijest o poništenju natječaja

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Natječaj za 1 spremačicu na neodređeno (23.02.2023.)

Natječaj za 1 spremačicu na neodređeno
_________________________________________________________________________________________________________________________

Natječaj z 2 odgojitelja na određeno (23.02.2023.)

Natječaj za 2 odgojitelja na određeno
_________________________________________________________________________________________________________________________

Natječaj za 2 odgojitelja na određeno

Natječaj za 2 odgojitelja na određeno
_________________________________________________________________________________________________________________________

Natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Utrina (natječaj od 25.01.2023.-9.02.2023.)

Natječaj za ravnatelja DV Utrina
________________________________________________________________________________________________________
Obavijest o izboru kandidata po natječajima za: 1 spremačicu na određeno vrijeme, 2 odgojitelja na neodređeno vrijeme i tri odgojitelja na određeno vrijeme (natječaji od 23.11.2022.)

Obavijest - 1 spremačica

Obavijest - 2 odgojitelja neodređeno

Obavijest - 3 odgojitelja određeno
_______
______________________________________________________________________________________________
Obavijest o neizboru kandidata po natječaju za domara-ložača na neodređeno vrijeme (natječaj od 26.09.2022.)

Obavijest domar-ložač na neodređeno vrijeme
____________________________________________________________________________________________________
Obavijest o izboru kandidata po natječaju za spremačicu na neodređeno vrijeme (natječaj od 15.09.2022.)

Obavijest - spremačica na neodređeno vrijeme
_____________________________________________________________________________________________________
Obavijest o izboru kandidata po natječaju za odgojitelja defektologa na neodređeno vrijeme (natječaj 22. 9. 2022. do 30. 9. 2022.)

Obavijest - defektolog-odgojitelj na neodređeno vrijeme
______________________________________________________________________________________________________________
Obavijest o izboru kandidata po natječaju za 1 odgojitelja na određeno vrijeme (natječaj 22. 9. 2022. do 30. 9. 2022.)

1 odgojitelj - određeno vrijeme, zamjena
______________________________________________________________________________________________________
Obavijest o izboru kandidata po natječaju za 2 odgojitelja na neodređeno vrijeme (natječaj 15.09.2022.-23.09.2022.)

Obavijest - 2 odgojitelja na neodređeno vrijeme
_______________________________________________________________________________________________________________

Natječaj 26.09.2022. do 04.10.2022. domar/ložač u radni odnos na neodređeno vrijeme
________________________________________________________________________________________________________________
Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme, zamjena i Natječaj za defektologa-odgojitelja u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju (22. 9. 2022. do 30. 9. 2022.) 

________________________________________________________________________________________________________________
Natječaj 15.09.2022.-23.09.2022.- 2 odgojitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme 
_________________________________________________________________________________________________________________
Natječaj 15.09.2022.-23.09.2022. - 1 spremačica u radni odnos na neodređeno vrijeme

_________________________________________________________________________________________________________________
Potreba za 1 odgojiteljem na 60 dana

__________________________________________________________________________________________________________________
Potreba za 2 odgojitelja na 60 dana

__________________________________________________________________________________________________________________
Odluka o neizboru kandidata - 14. 7. 2022. (natječaj od 9. 6. 2022.)

__________________________________________________________________________________________________________________
Obavijest kandidatima na natječaj za prijem defektologa-odgojitelja - 5. 7. 2022. (natječaj od 9. 6. 2022.)

___________________________________________________________________________________________________________________
Natječaji od 9. 6. 2022.
____________________________________________________________________________________________________________________
Obavijesti o izboru kandidata i odluka o neizboru kandidata - 7. 6. 2022. (natječaj od 5. 5. 2022.)

_____________________________________________________________________________________________________________________
Odluka o neizboru kandidata - 7. 6. 2022. (natječaj od 6. 4. 2022.)

______________________________________________________________________________________________________________________
Natječaji od 5. 5. 2022.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Obavijesti o izboru kandidata i odluka o djelomičnom poništenju natječaja - 4. 5. 2022. (natječaji od 6. 4. 2022.)

_______________________________________________________________________________________________________________________
Natječaji 6. 4. 2022.
________________________________________________________________________________________________________________________
Obavijesti o izboru kandidata i odluka o poništenju natječaja - 29. 3. 2022. (natječaji od 17. 2. 2022.)
            Kandidati na natječaj koji su pisanoj prijavi priložili dokaze o ispunjavanju uvjeta iste mogu
            podići u tajništvu vrtića.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        Natječaj - 17. 2. 2022.

Ispiši stranicu