Zapošljavanje

Natječaj za radno mjesto za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Utrina - NN 56/2024- WORD format - objavljen 15.05.2024 god.

Natječaj za radno mjesto za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Utrina - NN 56/2024 - objavljen 15.05.2024 god.


Natječaj za radno mjesto za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Utrina - objavljen 15.05.2024 god.Natječaj za radno mjesto -ODGOJITELJ/ica , određeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica


Natječaj za radno mjesto - ODGOJITELJ/ica (zamjena za rodiljni / roditeljski dopust) - određeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica


Natječaj za radno mjesto - pomoćni radnik za njegu, pratnju i skrb - na određeno - 2 izvršitelja


Natječaj za radno mjesto - spremačica, na određeno, 1 izvršitelj

Natječaj za radno mjesto - voditelj računovodstva, na neodređeno, 1 izvršitelj

Natječaj za radno mjesto - kuhar - na određeno - 1 izvršitelj

Natječaj za radno mjesto - tajnik - na neodređeno- 1 izvršiteljNatječaj za radno mjesto SPREMAČ/ica, određeno vrijeme (dugo bolovanje), 1 izvršitelj/ica


Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ica, određeno vrijeme (do 31.08.2025 god.), 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto DOMAR/LOŽAČ, neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/icaNatječaj za radno mjesto VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATIVNO - RAČUNOVODSTVENI/A DJELATNIK/ICA, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice

Natječaj za radno mjesto KUHAR/ICA, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/icaNatječaj za radno mjesto ravnatelj/ica Dječjeg vrtića Utrina  Narodne Novine 18/2024 - objavljen 14.02.2024 god.

Natječaj za radno mjesto ravnatelj/ica Dječjeg vrtića Utrina - objavljen 14.02.2024 god.


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ica, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (za provođenje Montessori programa), 1 izvršitelj/ica


Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA - određeno vrijeme (do 31.08.2025 god.)


Natječaj za radno mjesto POMOĆNI/NA DJELATNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - određeno vrijeme (do 31.08.2025 god.)


(Bilten ispravak 15.01.2024 god.)

Natječaj za radno mjesto POMOĆNI/A KUHAR/ICA / SERVIR/KA, neodređeno vrijeme
Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ica, određeno vrijeme (zamjena za radnicu koja koristi rodiljni / roditeljski dopust)


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ica, određeno vrijeme


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ica, određeno vrijeme (zamjena za radnicu koja koristi rodiljni / roditeljski dopust)


Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ica, određeno vrijeme (do 31.08.2025 god.)


Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ica, određeno vrijeme (zamjena za dugo bolovanje)
Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ica, određeno vrijeme (zamjena za dugo bolovanje)


Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ica, neodređeno vrijeme


Natječaj za radno mjesto PEDAGOG/ica, određeno vrijeme 


Natječaj za radno mjesto PEDAGOG/ica, određeno vrijeme


Natječaj za radno mjesto EDUKACIJSKI REHABILITATOR / ica, neodređeno vrijeme


Natječaj za radno mjesto LOGOPED/ica, neodređeno vrijeme


Natječaj za radno mjesto ZDRAVSTVENI VODITELJ/ica, neodređeno vrijeme


Natječaj za radno  mjesto KUHAR/ica, određeno vrijeme
Natječaj za ODGOJITELJ/ica, neodređeno vrijeme (za provođenje Montessori programa)


Natječaj za radno mjesto POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU, određeno vrijeme (do 31.08.2025 god.)


Odluka poništenju natječaja za radno mjesto Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju

Natječaj za za radno mjesto ODGAJATELJ/ica, neodređeno vrijeme 


Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica, neodređeno vrijeme

Obavijest kandidatima natječaja od 23.06.2023 god. Natječaj za DOMAR/LOŽAČ, neodređeno vrijeme


Natječaj za ODGOJITELJ/icu, određeno vrijeme

Natječaj za ravnatelja/icu DV Utrina - Narodne novine
 - objavljen 16.06.2023 god.

Natječaj za ravnatelja/icu DV Utrina - objavljen 16.06.2023 go


Natječaj za ravnatelja/icu DV Utrina - Narodne novine

Obavijest kandidatima natječaja od 18.05.2023 god. i 23.06.2023 god.

Odluka o stavljanju Prijedloga za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Utrina van snage


Obavijest kandidatima natječaja od 05.05.2023 god.


Obavijest kandidatima natječaja od 18.05.2023 god.


Natječaj za radno mjesto ODGAJATELJ/ica / puno radno vrijeme / neodređeno vrijeme/ 1 izvršitelj


Natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK - DEFEKTOLOG / INJA / određeno vrijeme - 1 izvršiteljNatječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK -PEDAGOG/INJA / određeno vrijeme - 1 izvršiteljNatječaj za radno mjesto ADMINSTRATIVNO -RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK / određeno vrijeme - 1 izvršitelj Natječaj spremačica / 1 izvršitelj / određeno vrijemeNatječaj 03.05.2023. do 11.05.2023. domar/ložač u radni odnos na neodređeno vrijeme


Odluka o neizboru kandidata za radmo mjesto domar/ložač
Natječaj za ravnatelja DV Utrina

Natječaj za ravnatelja DV UtrinaNatječaj za  1 stručnog suradnika-defektolog na određeno (22.03.2023.)

Natječaj za 1 stručnog suradnika-defektolog na određeno
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obavijest o poništenju natječaja za ravnatelja DV Utrina

Obavijest o poništenju natječaja
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Natječaj za 1 spremačicu na neodređeno (23.02.2023.)

Natječaj za 1 spremačicu na neodređeno
_________________________________________________________________________________________________________________________

Natječaj z 2 odgojitelja na određeno (23.02.2023.)

Natječaj za 2 odgojitelja na određeno
_________________________________________________________________________________________________________________________

Natječaj za 2 odgojitelja na određeno

Natječaj za 2 odgojitelja na određeno
_________________________________________________________________________________________________________________________

Natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Utrina (natječaj od 25.01.2023.-9.02.2023.)

Natječaj za ravnatelja DV Utrina
________________________________________________________________________________________________________
Obavijest o izboru kandidata po natječajima za: 1 spremačicu na određeno vrijeme, 2 odgojitelja na neodređeno vrijeme i tri odgojitelja na određeno vrijeme (natječaji od 23.11.2022.)

Obavijest - 1 spremačica

Obavijest - 2 odgojitelja neodređeno

Obavijest - 3 odgojitelja određeno
_____________________________________________________________________________________________________
Obavijest o neizboru kandidata po natječaju za domara-ložača na neodređeno vrijeme (natječaj od 26.09.2022.)

Obavijest domar-ložač na neodređeno vrijeme
____________________________________________________________________________________________________
Obavijest o izboru kandidata po natječaju za spremačicu na neodređeno vrijeme (natječaj od 15.09.2022.)

Obavijest - spremačica na neodređeno vrijeme
_____________________________________________________________________________________________________
Obavijest o izboru kandidata po natječaju za odgojitelja defektologa na neodređeno vrijeme (natječaj 22. 9. 2022. do 30. 9. 2022.)

Obavijest - defektolog-odgojitelj na neodređeno vrijeme
______________________________________________________________________________________________________________
Obavijest o izboru kandidata po natječaju za 1 odgojitelja na određeno vrijeme (natječaj 22. 9. 2022. do 30. 9. 2022.)

1 odgojitelj - određeno vrijeme, zamjena
______________________________________________________________________________________________________
Obavijest o izboru kandidata po natječaju za 2 odgojitelja na neodređeno vrijeme (natječaj 15.09.2022.-23.09.2022.)

Obavijest - 2 odgojitelja na neodređeno vrijeme
_______________________________________________________________________________________________________________

Natječaj 26.09.2022. do 04.10.2022. domar/ložač u radni odnos na neodređeno vrijeme
________________________________________________________________________________________________________________
Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme, zamjena i Natječaj za defektologa-odgojitelja u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju (22. 9. 2022. do 30. 9. 2022.) 

________________________________________________________________________________________________________________
Natječaj 15.09.2022.-23.09.2022.- 2 odgojitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme 
_________________________________________________________________________________________________________________
Natječaj 15.09.2022.-23.09.2022. - 1 spremačica u radni odnos na neodređeno vrijeme

_________________________________________________________________________________________________________________
Potreba za 1 odgojiteljem na 60 dana

__________________________________________________________________________________________________________________
Potreba za 2 odgojitelja na 60 dana

__________________________________________________________________________________________________________________
Odluka o neizboru kandidata - 14. 7. 2022. (natječaj od 9. 6. 2022.)

__________________________________________________________________________________________________________________
Obavijest kandidatima na natječaj za prijem defektologa-odgojitelja - 5. 7. 2022. (natječaj od 9. 6. 2022.)

___________________________________________________________________________________________________________________
Natječaji od 9. 6. 2022.
____________________________________________________________________________________________________________________
Obavijesti o izboru kandidata i odluka o neizboru kandidata - 7. 6. 2022. (natječaj od 5. 5. 2022.)

_____________________________________________________________________________________________________________________
Odluka o neizboru kandidata - 7. 6. 2022. (natječaj od 6. 4. 2022.)

______________________________________________________________________________________________________________________
Natječaji od 5. 5. 2022.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Obavijesti o izboru kandidata i odluka o djelomičnom poništenju natječaja - 4. 5. 2022. (natječaji od 6. 4. 2022.)

_______________________________________________________________________________________________________________________
Natječaji 6. 4. 2022.
________________________________________________________________________________________________________________________
Obavijesti o izboru kandidata i odluka o poništenju natječaja - 29. 3. 2022. (natječaji od 17. 2. 2022.)
            Kandidati na natječaj koji su pisanoj prijavi priložili dokaze o ispunjavanju uvjeta iste mogu
            podići u tajništvu vrtića.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        Natječaj - 17. 2. 2022.


Ispiši stranicu