Opći akti i odluke

Protokoli
Sudjelovanje roditelja u cijeni vrtića 


Godišnji plan i program

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti.
Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskratiti određenu informaciju.


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
SINDIKAT

U DV Utrina djeluju dva sindikata:
  • Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske (SRPOOH)
  • Sindikat obrazovanja, medija i kulture (SOMK)

Predstavnik SRPOOH-a: Vesna Kljak
Predstavnik SOMK-a: Maja Zrinka Krkoć, zamjenik: Danijela BalićIspiši stranicu