Upisi

14. 6. 2022.  - ISPRAVAK RASPOREDA NOVOUPISANE DJECE PO OBJEKTIMA I SKUPINAMA U PED. GOD. 2022./2023.

Poštovani roditelji,

u jučer objavljenom rasporedu omaškom je napisana pogrešna vrsta programa za djecu upisanu u novu jasličku skupinu u područnom objektu Balotin prilaz 1. Umjesto redovitog programa trebalo je pisati program senzomotorike (službeni naziv: Program rane stimulacije osjetila i poticanje senzorne integracije djece jasličke dobi). Isto je ispravljeno, tako da ažurirani raspored novoupisane djece po objektima i skupinama u ped. god. 2022./2023. možete preuzeti ovdje


Molimo da u narednom periodu pratite objave na našoj web stranici jer će uskoro biti objavljene informacije o sastanku s roditeljima novoupisane djece i potpisivanju ugovora.

13. 6. 2022. - RASPORED NOVOUPISANE DJECE PO OBJEKTIMA I SKUPINAMA U PED. GOD. 2022./2023.

Poštovani roditelji,

raspored novoupisane djece po objektima i skupinama u idućoj pedagoškoj godini možete pronaći ovdje.  

Molimo da u narednom periodu pratite objave na našoj web stranici jer će uskoro biti objavljene informacije o sastanku s roditeljima novoupisane djece i potpisivanju ugovora.

10. 6. 2022. - OBJAVA REZULTATA UPISA U VRTIĆ U PED. GOD. 2022./2023.

Poštovani roditelji,

na ovoj poveznici možete provjeriti rezultate upisa u vrtić u ped. god. 2022./2023. 

Molimo da u narednom periodu pratite objave na našoj web stranici jer će uskoro biti objavljene informacije o sastanku s roditeljima novoupisane djece i potpisivanju ugovora.8. 6. 2022. 

IZMJENA OBAVIJESTI o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba
 
Poštovani roditelji,
rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 10. lipnja 2022.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 27. lipnja 2022.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
https://vrtic-utrina.zagreb.hr/UserDocsImages/Izmjena Obavijesti o upisu za ped.god. 2022-2023.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O B A V I J E S T o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba

Poštovani roditelji,

sve informacije o upisu djeteta u vrtiću u pedagoškoj godini 2022./2023. možete naći u sljedećem dokumentu: Obavijest upisi u djecje vrtice za ped. godinu 2022.-2023..docx
Ispiši stranicu