Montessori program

Odgoj predškolske djece koji je utemeljen na humanističkom pristupu omogućuje unapređenje djetetova života u cjelini kroz istraživanja, ostvarivanja i razvijanje individualnih potreba djeteta. Montessori metoda je takva da to djetetu i omogućuje. Naglasak nije na podučavanju djeteta nego se kroz osiguravanje poticajne okoline, koja povećava dječju prirodnu radoznalost, djetetu omogućuje spontano učenje otkrivanjem kroz igru. Montessori metoda u potpunosti uvažava dječju individualnost te od nje polazi. Program rada po Montessori metodi obuhvaća mješovitu jasličku skupinu od 1.-3. godine te vrtićku skupinu od 3. godine do njihova polaska u školu. Program se provodi svakodnevno u trajanju od deset sati. Nositelji programa su odgojitelji s edukacijom za samostalno provođenje Montessori programa.
 
Montessori pedagogija za ciljeve postavlja:

 1. suradnju i zajedništvo nasuprot natjecanju i individualizmu
 2. unutarnju motivaciju za učenje zasnovanu na prirodnim i logičnim posljedicama (samodisciplina)
 3. kvalitetu i dubinu koncentracije nasuprot brzini i količini učinjenog
 4. slobodu kretanja, izbora i ponavljanja
 5. odgovornost
 6. samopouzdanje
 7. inicijativu

 
Kako bi se postigao cilj koji postavlja Montessori pedagogija potrebna je pomoć odgojitelja koji dobro poznaje dječje interese, potrebe i razdoblja posebne osjetljivosti bez neposrednog uplitanja u njegovu igru. Odgojitelj djetetu dozvoljava i omogućuje samostalno djelovanje, razmišljanje i istraživanje te tako pomaže da samoobrazovanje i kreativnost djeteta dođu do izražaja.
Cjeloviti razvoj djeteta potiče se vježbama za motorički razvoj, osamostaljivanje u svakodnevnom životu, spoznajni razvoj, osjetilnost, jezično-govorni razvoj i društvenost.
Individualni pristup djetetu očituje se u:

 1. samostalnom odabiru pribora za rad
 2. radu prema svojim mogućnostima
 3. odabiru s kim i koliko dugo će raditi

 
Zadaće programa:

 1. stvaranje poticajnog okruženja te primjerenih organizacijskih i materijalnih uvjeta za realizaciju programa
 2. skrb o sigurnosti, zdravlju i tjelesnom razvoju djece
 3. poticanje cjelovitog djetetovog razvoja na području motorike, socio-emocionalnog i spoznajnog razvoja te jezično-govornog i komunikacijskog razvoja, uz specifičnosti Montessori pedagogije
 4. timski rad na pripremi i realizaciji programa
 5. kontinuirano stručno usavršavanje, praćenje i procjenjivanje
 6. suradnja roditelja i vrtića s ciljem cjelovitoga razvoja djeteta
 7. suradnja sa stručnim institucijama koje se bave predškolskim odgojem i Montessori pedagogijom

 
Ritam dana u Montessori programu:

 • jutarnje okupljanje
 • doručak (samoposluživanje)
 • vrijeme zajedničkog kruga (zajednička aktivnost, tema prema programu)
 • slobodan izbor Montessori pribora, individualni rad sa Montessori priborom, rad u parovima ili manjim grupama
 • boravak na zraku
 • pripreme za ručak i ručak
 • slušanje priče, popodnevni odmor (djeca koja ne spavaju bave se djelatnostima koje ne remete san spavača, slobodan izbor aktivnosti prema načelima kozmičkog odgoja)
 • slobodan izbor aktivnost do odlaska djece

 Preuzmite Montessori letak OVDJE


Ispiši stranicu