Sportski program

Današnji uvjeti života i tehnički napredak općenito čine život lakšim i djeci i roditeljima, ali ih lišavaju i mnogih tjelesnih aktivnosti. Uz to djeca provode sve više vremena pred televizijom ili igrajući se osobnim računalom. Postavlja se pitanje koliko vremena ostaje djetetu za kretanje toliko potrebnog za održavanje njegova normalnog razvoja. Zbog toga smo postali svjesni važnosti obogaćivanja primarnog programa intenziviranjem aktivnosti i igara u kojima se potiču prirodni oblici kretanja te na taj način jačaju mišići, koordinacija, brzina, spretnost.

Tako obogaćen program, iako primarno usmjeren na razvoj motoričkih sposobnosti i stjecanja motoričkih znanja i vještina i vještina ima veliku vrijednost i u smislu zadovoljavanja djetetovih primarnih potreba. U odnosu na razvoj djetetovih osobina i sposobnosti ovaj program ima značajan potencijal i u područiju senzomotorike, razvoja djetetove osobnosti, a pridonosi i njegovoj uspješnoj socijalizaciji. Paralelno s naglašavanjem raznih oblika kretanja i vježbi javlja se i potreba za edukacijom o zdravoj prehrani. Danas je brojnim istraživanjema nedvojbeno dokazano da neke bolesti u odrasloj dobi imaju svoje podrijetlo i korijene u djetinjstvu, u nepravilnoj prehrani.Tjelesne aktivnosti pridonose našem tjelesnom i psihičkom zdravlju, većoj radnoj sposobnosti, boljem uspjehu i učinkovitosti kao i lakoći snalaženja u raznim životnim situacijama.

Radi velike zainteresiranosti roditelja verificiran je integrirani program kinezioloških aktivnosti s djecom predškolske dobi. Program je ustrojen tako da djeca kroz vježbanje s kineziolozima i odgojiteljima tri puta tjedno po 45 minuta, upoznaju sadržaje i elemente različitih vrsta sportova. Za izvođenje programa osim sportske dvorane, koriste se i druge lokacije u samoj blizini vrtića (igralište, dvorište). Cilj programa je da se, pravilnim odabirom programskih sadržaja, potiče usvajanje novih motoričkih znanja te razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kao što su koordinacija, ravnoteža i preciznost. Provođenjem planiranih sadržaja pozitivno se utječe na stvaranje radnih navika, potiče na mentalnu aktivnost te se u cijelosti utječe na psihofizički razvoj pojedinca. Kroz bavljenje sportom djeca zadovoljavaju osnovne biološke potrebe, a to su potrebe za kretanjem i igrom, pripadanjem, samopoštovanjem itd. U realizaciji programa sudjeluju kineziolozi i odgojitelji. Njihova suradnja nužna je zbog planiranja oblika daljnjeg stručnog usavršavanja te zajedničkih aktivnosti. Profesor kineziologije i odgojitelj zajednički planiraju aktivnosti programa na sastancima timskih planiranja. Program je namijenjen djeci predškolske dobi.

Preuzmite Sportski letak OVDJE.


Ispiši stranicu