Engleski program

Današnji uvjeti života, tehnički napredak i količina novih znanja koja se gotovo svakodnevno mijenjaju, pred mlade generacije neupitno postavlja potrebu poznavanja barem jednog stranog jezika. Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta, a posebno na govorne sposobnosti i percepciju. Djeca koja započinju učenje stranog jezika u ranoj dobi bolje razumiju vlastiti jezik jer postaju svjesna postojanja jezika kao fenomena.
Odgoj predškolske dobi utemeljen je na humanističkom pristupu, omogućuje unapređivanje kvalitete djetetova života u cjelini kroz istraživanje, razvijanje i zadovoljavanje individualnih potreba i interesa.
Program učenja stranog/engleskog jezika temeljen je na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece i provodi se integrirano u sklopu redovitog programa korištenjem što više prilika za prirodan način učenja kroz raznovrsne svakodnevne situacije.
Osnovni cilj učenja stranog jezika u ranoj dobi upoznavanje je djece sa stranim jezikom, razvijanje i njegovanje interesa djece, postupno izražavanje na stranom jeziku obogaćivanje redovitog odgojno-obrazovnog rada. Program se temelji na usvajanju engleskog jezika kroz igru, pokret, priču, rimu. Upoznavanje djece sa stranim jezikom i drugačijom kulturom odvija se kroz svakodnevne životne situacije, pjesme, priče te obilježavanje anglosaksonskih blagdana i običaja. Komunikacija na engleskom jeziku ostvaruje se spontano, situacijski, uvažavajući interes i psihofizičke mogućnosti djeteta dobi.
U što većem broju situacija, igara i aktivnosti djece, služeći se engleskim jezikom, omogućujemo djeci prirodno učenje jezika. Koriste se suvremene metode praćenja djetetovog napretka u učenju stranog jezika - provođenje projekata, bilješki, akcijskih istraživanja.
 
Specifične zadaće programa:
- kod djeteta razvijati senzibilitet za engleski jezik
- poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi engleskog jezika
- poticati samoaktivnost i interes djeteta za slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog rječnika
- kod djeteta postupno razvijati vještinu komuniciranja na engleskom jeziku
- uvažavanje djetetove osobnosti i posebnosti prilikom usvajanja pojmova engleskog jezika
- usvajanje engleskog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost djeteta predškolske dobi
- poticanje što veće angažiranosti djeteta u stjecanju novih vještina, sposobnosti i znanja, posebno govornih sposobnosti vezanih za učenje engleskog jezika
- poticanje cjelokupnog razvoja djeteta uz primjenjivanje metoda učenja engleskog jezika
 
Metode rada:
- stvaralačka, spontana i didaktička igra
- metoda demonstracije
- metoda razgovora
- metoda interaktivnog učenja (računalo)
- metoda praktičnih radova
 
Jezične funkcije:
- pozdravljanje
- predstavljanje sebe i drugih
- izražavanje raspoloženja
- imenovanje predmeta i osoba
- izražavanje zahvale
- izricanje radnji
- čestitanje blagdana, rođendana
 
Sadržaji rada vezani su za usvajanje pojmova (riječi, fraza) tematskih cjelina koje su najbliže djeci te su prilagođene djetetovim interesima, iskustvima, znanju, dobi i okruženju u kojem živi.
Program engleskog jezika integriran je u svakodnevni rad u okviru cjelodnevnog desetsatnog redovnog programa vrtića i provodi se u sobama dnevnog boravka. Programom su obuhvaćena djeca u dobi od 3-7 godina (mješovita skupina).
Voditelji programa, iako osposobljeni za rad s djecom u posebnom programu, obavezni su se kontinuirano usavršavati putem seminara, stručne domaće i strane literature.
Osim stručnog usavršavanja u području stranog jezika obavezni su uključivati se u različite oblike edukacija u ustanovi i izvan nje, organizirane za odgojitelje s ciljem upoznavanja i primjene novih spoznaja u području ranog i predškolskog odgoja.

Preuzmite letak za Engleski program OVDJE.


Ispiši stranicu