Djeca s teškoćama u razvoju

Podizanje djeteta s teškoćama u razvoju zahtijeva dodatne napore obitelji zbog specifičnih potreba djeteta s teškoćama u razvoju, te im je nužna podrška stručnjaka. Predškolske su ustanove mjesta u kojima se provode organizirani oblici odgojno-obrazovnog rada, njege i skrbi o djeci predškolske dobi izvan obiteljskog okruženja. To su zajednice koje se neprestano prilagođavaju potrebama obitelji, uče i razvijaju se, kako bi pripremile djecu za snalaženje u budućem životu, a roditelje podržale u njihovoj ulozi.

Ciljevi rada odgojno-obrazovnih skupina s teškoćama u razvoju oblikovani u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, koji je ratificirao i Hrvatski sabor:
- priprema djece na aktivno i učinkovito uključivanje u život društva
- podizanje razine svijesti društva o djeci s teškoćama i njihovim pravima i mogućnostima
- osnaživanje jakih i poticanje razvoja slabih strana djece uključene u program, poštujući njihov identitet
- pružanje podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju

Navedene ciljeve nastojimo ostvariti planiranim i prema individualnim potrebama djeteta i roditelja oblikovanim radom utemeljenim na suvremenim principima odgoja i obrazovanja koji se njeguju u našoj ustanovi.
Program odgojno-obrazovnog rada s djecom s teškoćama u razvoju realizira se kao cjelodnevni osmosatni program. Program se izvodi od 8:00 do 16:00 sati. Radno vrijeme određuje se prema potrebama djece i roditelja te je stoga podložno promjenama.
U skupinu se upisuju djeca u dobi od 3 do 7 godina s višestrukim teškoćama. Odluku o upisu djece donosi Upisna komisija, odnosno članovi stručno-razvojne službe: pedagog, psiholog, defektolog, logoped i zdravstveni voditelj. Odluka se donosi na temelju inicijalnog razgovora s roditeljima i djetetom, prikupljanjem anamnestičkih podataka, medicinske i stručne dokumentacije o djetetu te inicijalne timske opservacije djeteta u odgojno-obrazovnoj skupini. Neposredan odgojno-obrazovni rad u skupini djece s teškoćama u razvoju provode rehabilitator-odgojitelj i odgojitelj, zatim njegovatelj, a ovisno o teškoćama u rad se mogu uključiti i vanjski suradnici iz specijaliziranih ustanova i udruga.

Program odgojno-obrazovnog rada s djecom s teškoćama u razvoju odvija se u unutarnjim i vanjskim prostorima Vrtića. Prostor u kojem dijete boravi tijekom dana određen je vremenskim uvjetima, planiranim dnevnim programom rada te djetetovim psihofizičkim mogućnostima i trenutnim interesima. Izrazito je važno da djeca u stvaranju i igri budu slobodna te da mogu uspostaviti kontakte s djecom i odgojiteljima iz drugih odgojnih skupina. Na taj se način potiču spontane interakcije među djecom u svrhu integracije i inkluzije djece s teškoćama u razvoju. U skladu sa suvremenim koncepcijama odgoja i obrazovanja, prostori u kojima djeca borave redovito se mijenjaju i obogaćuju kako bi djeci bili zanimljivi i privlačni te ih potaknuli na druženje izvan sobe dnevnog boravka.

Sobe dnevnih boravaka skupina djece s teškoćama u razvoju bogato su opremljene najsuvremenijom opremom i didaktikom koja zadovoljava sigurnosne i pedagoške standarde. Osim standardne opreme, sobe dnevnog boravka opremljene su i strunjačama i ogledalima za provođenje fizioterapeutskih vježbi i ritmičkih stimulacija. Programom su zadane samo opće i okvirne razvojne zadaće, a detaljni plan odgojno-obrazovnog rada izrađuje se početkom godine. Odluku o integraciji u redoviti program donosi stručni tim u suradnji s odgojiteljima skupine koju bi dijete pohađalo nakon što se utvrdi da je ono sukladno mogućnostima spremno aktivno sudjelovati i pratiti program te skupine.


Ispiši stranicu