O nama

Dječji vrtić „Utrina“ započeo je s radom 1973. godine u tada malenom i novom naselju Utrina preko Save. Vrata vrtića otvorena su, sukladno ondašnjim potrebama, za svega osam skupina jasličke i vrtićke dobi. Odgojno-obrazovne skupine brojale su i preko 40-ero djece. Za cjelodnevnu skrb i odgoj djece bilo je zaduženo šest odgojiteljica, osam medicinskih sestara i sedam nastavnica predškolskog odgoja, devet spremačica održavalo je higijenu vrtića, a o pripremi hrane brigu su vodile tri kuharice i dvije domaćice. U vrtiću su bile još i tri pralje, jedna švelja, domar i dva računovodstvena djelatnika.

Godine 1976. naš vrtić otvorio je još jedna vrata; izgrađen je objekt u Balotinom prilazu. U ovom objektu tada je oformljeno devet odgojno-obrazovnih skupina.

Nakon otvaranja područnog objekta u Balotinom prilazu, 1908. godine otvoren je treći objekt u Baradinom prilazu (danas Katićev prilaz ). U njemu je još deset skupina započelo s radom. Time je pokriven veliki broj djece naselja Utrina te drugih susjednih naselja.

Nažalost, 1990. je izbio rat. Naš vrtić tih je godina pokazao humano lice i otvorio svoja vrata prvim prognanicima. U objektu u Katićevom prilazu bili su smješteni pripadnici Narodne zaštite, zatim starije i nepokretne osobe iz okolnih zgrada zbog bržeg i lakšeg transporta u sklonište, a nakon toga i nekoliko vojnih postrojbi. Potom u veljači 1992., odlukom predsjednika Regionalnog ureda za prognanike u Zagrebu, vrtić je pretvoren u zbjeg za prognanike.

Objekt u Maretićevoj ulici obnovljen je 2003. godine, na radost svih stanovnika naselja i djelatnika vrtića. Danas kroz svakodnevne individualne i skupne aktivnosti potičemo cjeloviti razvoj djece. S roditeljima njegujemo partnerske odnose, poštujući njihove obiteljske vrijednosti i potrebe.

Od rujna 2020. godine šest soba dnevnog boravka u područnom objektu Katićev prilaz 1a dano je na korištenje Centru za autizam, za organizaciju i provođenje predškolskog programa. Djeca i djelatnici Centra borave u postojećim prostorijama Dječjeg vrtića "Utrina"; omogućeno im je korištenje dvorane, vanjskog prostora vrtića (dvorišta) te popratnih prostorija za individualni rad s djecom. U rad s djecom, procjenu i praćenje napretka djece uključen je cjelokupan stručni tim (edukacijski rehabilitator, logoped, psiholog, likovni terapeut i kineziterapeut te glazbeni terapeut jedanput tjedno), a program rada s djecom u potpunosti je prilagođen njihovim individualnim mogućnostima. Više informacija mogu se saznati putem telefona 01/ 28 53 717 (Info centar) ili putem mrežne stranice Centra za autizam:
 https://www.centarzaautizam.
hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=127&lang=hr .


Ispiši stranicu