Kontakt

Dječji vrtić "Utrina"
Maretićeva 2, 10020 Zagreb

 

 • službeni mail vrtića: vrtic.utrina@zagreb.hr
 • službeni mail v.d. ravnateljice: ravnatelj.utrina@gmail.com

 
Centralni objekt: Maretićeva 2

 • Centrala - tel.: 01/ 66 85 542 - birajte broj:
  • 1 za tajništvo - e-mail: utrina.tajnistvo@gmail.com
  • 2 za računovodstvo - e-mail: utrina.racunovodstvo@gmail.com
  • 3 za stručni tim - e-mail: strucnitim.utrina@gmail.com
  • 4 za zdravstvenu voditeljicu - e-mail: zdravstvenivoditelj.utrina@gmail.com
  • 5 za kuhinju
  • 6 za ekonomku - e-mail: dvutrine.ekonom@gmail.com

 • Tajništvo
​radno vrijeme: PON – PET 7.30 – 16.00 (pauza: 12.00 – 12.30)

 • Računovodstvo
​radno vrijeme: PON – PET 8.00 – 16.00 (pauza: 12.00 – 12.30)

 • Stručni tim i zdravstvena voditeljica (stručno-razvojna služba)
​radno vrijeme: PON – PET 8.00 – 15.00 (pauza: 12.30 – 13.00)

Molimo da članice stručno-razvojne službe telefonski kontaktirate u periodu od 13 do 15 sati.

*Predlažemo da mail šaljete na više primateljica ili na zajedničku adresu elektroničke pošte, u slučaju da je neka od članica stručno-razvojne službe trenutno odsutna.
 • pedagoginja /: pedagog.utrina@gmail.com
 • psihologinja Sanja Simčić-Domitrović: psiholog.utrina@gmail.com
 • logopedica: Monika Škof logoped.dvutrina@gmail.com
 • rehabilitatorica: Martina Nikodem defektolog.utrina@gmail.com
 • rehabilitatorica pripravnica: Ivona Uršan
 • zdravstvena voditeljica Marijana Šplajt: zdravstvenivoditelj.utrina@gmail.com


Područni objekt: Balotin prilaz 1

 • tel.: 01/ 66 74 875

Područni objekt: Katićev prilaz 1a

 • tel.: 01/ 66 00 632

Predstavnik roditelja u Upravnom vijeću Vrtića: Tomislav Alapić

 • e-mail: tomislav.alapic@gmail.com
 • mob.: 099 2423 583


Ispiši stranicu