Kontakt

DV UTRINA – KONTAKT:
 
Centralni objekt: Maretićeva 2

 • Ravnatelj:
  • e-mail: utrina.ravnatelj@gmail.com
 • Tajništvo: tel: 01/ 6673178
  • e-mail: utrina.tajnistvo@gmail.com
 • Računovodstvo: tel: 01/ 6685542
  • e-mail: utrina.racunovodstvo@gmail.com
 • Stručni tim: putem e-maila:
*savjet - Poštovani, stavite uvijek više članova u mail (pod primatelje) za slučaj da je netko na GO/BO.

pedagog DV Utrina: pedagog.utrina@gmail.com
psiholog DV Utrina: psiholog.utrina@gmail.com
logoped DV Utrina: logoped.dvutrina@gmail.com
defektolog DV Utrina: defektolog.utrina@gmail.com

Zajednički e-mailstrucnitim.utrina@gmail.com

zdravstveni voditelj DV Utrinazdravstvenivoditelj.utrina@gmail.com
- kontakt broj: 099/ 2709 444
 

Područni objekti:

 • Balotin prilaz 1: tel: 01/ 6674 875
 • Katićev prilaz 1a: tel: 01/ 6600 632

Predstavnik roditelja u Upravnom vijeću Vrtića: Danijela Lugarić Vukas

e-mail: dlugaric.dl@gmail.com
mob: 091 5435 122Ispiši stranicu