Obavijest kandidatima

Obavijest sudionicima natječaja os 11.01.2024 god., za radna mjesta POMOĆNA KUHARICA / SERVIRKA (neodređeno vrijeme), SPREMAČ/ICA (određeno vrijeme), POMOĆNI DJELATNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU (određeno vrijeme)

Obavijest kandidatima sudionicima natječaja od 03.01.2024 god., za radno mjesto ODGOJITELJ/ica, određeno vrijeme


Obavijest kandidatima sudionicima natječaja od 08.12.2023 god, za radna mjesta ODGOJITELJ/ICA ( zamjena za rodiljni / roditeljski dopust), ODGOJITELJ/ICA ( do prestanka dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja), SPREMAČ/ICA 


Odluka o neizboru kandidata po natječaju za imenovanje ravnatelja/ice DV Utrina


Obavijest kandidatima sudinicima natječaja od 14.11.2023 god. za radna mjesta SPREMAČI/ICA, ODGOJITELJ/ICA, STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG/ICA


Obavijest kandidatima sudionicima natječaja od 30.10.2023 god., za radna mjesta ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA, KUHAR/ICA, STRUČNI SURADNIK - EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA, STRUČNI SURADNIK - LOGOPED/ICA

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto stručni suradnik - pedagog, određeno vrijeme


Obavijest kandidatima sudionicima natječaja za radno mjesto Odgojitelj/ica (za provođenje Montessori programa), neodređeno vrijeme

Ispiši stranicu