Zahtjev za ostvarivanja prava na olakšiciu - sudjelovanje roditelja / skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

 Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšice - sudjelovanje roditelja / skrbnika u cijeni Vrtića / MOLIMO DOSTAVITI DO 30.09.2023 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023 godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/23)

Ispiši stranicu